Heeft uw dochter ook meer aandacht nodig?

Heeft uw dochter ook meer aandacht nodig?

Puzzel

Iedereen heeft er wel mee te maken: een vestiging of onderdeel dat maar niet wil lopen. Zo raakte een buitenlandse vestiging van een van onze opdrachtgevers in de rode cijfers. De boekhouding bood onvoldoende inzicht en er was geen plan om de urgente situatie het hoofd te bieden.

Soms ontstaat zoiets: mensen draaien eromheen, krijgen er hun vingers maar niet achter of nemen simpelweg de tijd niet om tot een oplossing te komen. Vroeg of laat komt er dan toch een moment waarop je je realiseert dat het zo niet langer kan!
In een 3-daagse “deep-dive” kregen we de cijfers op een rij, ontstond inzicht in de achterliggende oorzaken en simuleerden we verschillende “what-if” scenario’s om af te ronden met een concreet actieplan.

Wij komen in 3 super-intensieve dagen samen met u tot de kern en maken een plan. Met een goede voorbereiding gaat het zeker lukken. Alleen al voor de kick op het eind zou je het willen doen!