Hoe we werken

Ondernemende Denkers. Hands-On Uitvoerders.

Hands

Steeds op zoek naar verbetering

Hands On heeft zich gespecialiseerd in het realiseren van praktische oplossingen en echte prestatieverbetering in bedrijven die fantastische producten leveren en hun klanten ondersteunen bij het optimale gebruik ervan. Seriematige of unieke projecten, in B2C of B2B omgevingen, het gaat om de hoogste bedrijfszekerheid tegen de laagst mogelijke kosten. Vanuit onze jarenlange ervaring beschikken wij over een diepgaande kennis en expertise van alle facetten van het ondernemen. Wij staan nog regelmatig met onze voeten in de klei, wij hebben grote projecten en organisaties aangestuurd en zitten in toezicht houdende functies en rollen. Wij zijn in staat hands-on oplossingen aan te dragen en op een pragmatische wijze te realiseren. Hands On biedt een vernieuwende eigentijdse kijk op dienstverlening: doeltreffend, efficiënt en met het oog van een ondernemer. Uw helpende hand.

Horizon

Aantrekkelijke Visie en Ambitie

We werken vanuit een aantrekkelijke visie en ambitie voor uw onderneming. Hiermee creëren we een punt aan de horizon dat richting geeft voor de keuzes van vandaag.

Altijd vanuit de klant

Wij werken altijd van “buiten naar binnen”. Het steeds beter leren kennen van de behoeften van uw klanten vormt de basis voor hechte en loyale klantrelaties en duurzame groei. We zijn op zoek naar feiten via persoonlijke interviews of bijvoorbeeld tevredenheidsmetingen. Wat is echt belangrijk voor de core business van uw klanten? Wat levert direct waarde?

Outside in
Business Model Canvas

Hands On Business Model Canvas

Het Business Model Canvas (www.strategyzer.com) is een praktisch hanteerbare methode om uw huidige organisatie te doorgronden en te zien waar het beter kan. Wij gebruiken onze eigen versie waarin we zowel harde als zachte factoren meenemen – omdat beide het resultaat kunnen maken en breken.

“Je eet een olifant in plakjes”

We implementeren stap voor stap om sneller resultaten te behalen. Als het te groot wordt, wordt het snel te gecompliceerd. De kans bestaat dat uw wijzigingen te groot worden om te verwerken. Uw risico gaat omhoog en u raakt gemakkelijk tijd en geld kwijt. We willen in uitvoeringsmodus komen en tegelijkertijd controle houden over kwaliteit en risico’s.

Elephant
Cloud

Team cloud oplossing

Wij werken nauw samen met uw mensen en maken daarbij gebruik van efficiënte team cloudsoftware die onderling communiceren veel eenvoudiger maakt. Alle relevante documenten zijn altijd en overal bij de hand. Overzicht houden wordt zo een stuk eenvoudiger.

“EN-EN”

Bedrijven kunnen zich niet permitteren alleen te focussen op kernactiviteiten en het vernieuwen van producten/diensten uit te stellen. Het is het één EN het ander, niet het één of het ander. Maar hoe doet u dat met succes? Hoe behoudt u focus op de kern en start u nieuwe activiteiten? Wij hebben het gedaan. Soms succesvol, soms niet – we hebben uit alle ervaringen lessen getrokken.

Kern

Doen wat nodig is, praktisch, voortvarend

 

  • We streven naar een even inspirerende als ambitieuze maar uitvoerbare doelstelling (“een olifant eet je in plakjes”)
  • Gezamenlijk werken we aan de ontwikkeling, de uitvoering en de voortgangsbewaking van de plannen en maatregelen om de doelen te realiseren
  • We adviseren wat nodig is om de resultaten te behalen
  • We werken voortvarend en pragmatisch
  • We ondersteunen uw medewerkers en delen onze ervaring om zodoende hun prestaties te verbeteren en kennis en vaardigheden te ontwikkelen
  • We activeren zo nodig professionals van binnen en/of buiten uw onderneming
  • We leveren veel toegevoegde waarde in korte tijd. Onze ervaring en expertise maakt dat we efficiënt kunnen werken
1

Ontwikkelen van uw portfolio

Vaststellen van een bevlogen visie en strategie
Business modellen, waarde proposities en verkoopkanalen
Strategie implementatie roadmap

 

2

Realiseren van groei

Sales ontwikkelen en versnellen
(Internationale) expansie
Ondersteuning bij fusies en overnames

 

3

Ontwikkelen van uw menselijk kapitaal

Creëren van inspirerende normen, waarden en bijbehorend gedrag
Ontwikkelen van leiderschap
Coaching van teams

4

Verbeteren van de financiële stabiliteit

Optimaliseren van werkkapitaal
Optimaliseren van de financiering en de financiële structuur
Implementeren van de juiste governance

 

5

Managen van risico's

Beheersen van projecten
Vormgeven van asset management
Invoeren risk assessment

 

6

Realiseren van operational excellence

Praktische toepassingen van methoden als Lean6Sigma
Simpele en efficiënte automatisering
Invoering ‘make or buy’ inkoopprocessen

Hands On Consulting